De Stichting Cultuur en Recreatie Zuid-Holland verbindt met het project ‘Werfhaven Leidschendam’ de rijke werf- en trekvaarthistorie met het heden aan de Plaspoelkade in Leidschendam. In 2015 staat in Leidschendam de herinrichting gepland van de infrastructuur in het gebied rondom de haven, de openbare ruimte wordt verfraaid, de braakliggende percelen worden tijdelijk aangepakt en het schiereiland bij het gemaal wordt opgewaardeerd met een speeltuin. Het toevoegen van de thema’s trekvaart en werf aan de ontwikkeling van het gebied geeft ook voor de projectontwikkelaar en gemeente, verenigd in de VOF Leidschendam centrum, een meerwaarde aan hun plannen.

Leidschendam vervulde langs de Vliet een centrale rol, waar passagiers van de trekschuiten tussen Delft, Den Haag en Leiden over dienden te stappen. Nu herinnert alleen het dienstencentrum ‘De Schuytenjager’ nog aan deze vroege historie. Nog verder terug lag hier de voorloper van de huidige sluis, de beroemde overtoom in de Leidsche Dam. Een plek met een rijke historie en een overduidelijk verband met de Vliet als trekvaart. De passantenhaven achter het gemaal in Leidschendam was van 1921 tot 1974 het decor van de Scheepswerf Van Ravesteijn.

De werf- en trekvaarthistorie van Leidschendam heeft vorm gekregen in een buitenexpositie, die is gerealiseerd op een braakliggend bouwkavel aan de Plaspoelkade in Leidschendam. De expositie is onderdeel van het bredere project, om rondom de Plaspoelhaven de kenmerkende historie als zichtbare belevingsplek te ontwikkelen. De beoogde speeltuin op het ‘schiereiland’ wordt in overleg met o.a. de gemeente ontwikkelt, waarbij we de werf- en trekvaarthistorie een meer permanente plek willen geven in het gebied. De aan te brengen voorzieningen en invulling dienen daarnaast als verfraaiing en inhoudelijke verknoping van het omliggende gebied met haar geschiedenis.

Daarnaast is in de Plaspoelhaven zelf ruimte gecreëerd voor drie historische schepen ter illustratie van het rijke verleden van Leidschendam.