In opdracht van de provincie Zuid-Holland ontwikkelt SCRZH een mobiel platform als middel om waterrecreanten in detail te informeren over het verhaal van de erfgoedlijn trekvaarten in Zuid-Holland, door cultuurhistorische informatie te koppelen aan recreatieve vaarroutes.