Ruimtelijke analyse Trekvaarten

De Ruimtelijke inventarisatie van de trekvaarten vormt een aanvulling op de eerdere cultuurhistorische analyse van de waardevolle trekvaarten in de provincie Zuid-Holland. Het heeft tot doel om inzicht te geven in de ruimtelijke kwaliteit van de ...
Bekijk het project in detail

Cultuurhistorische analyse...

Binnen de beleidsvisie Cultureel erfgoed 2013 – 2016 van de Provincie Zuid-Holland is ...
Bekijk het project in detail