De Stichting Cultuur en Recreatie Zuid-Holland heeft tot doel de kansen, die er voor cultuur en recreatie in Zuid-Holland liggen, om te zetten in acties die een groei in culturele en recreatieve kwaliteit en kwantiteit tot gevolg hebben. Ook streeft de stichting naar meer samenhang en samenwerking tussen cultuur, cultuurhistorie en recreatie in Zuid-Holland. Hoewel de naam anders doet vermoeden beperkt de visie van de stichting zich niet tot de provinciegrenzen.

Het bestuur van de Stichting Cultuur en Recreatie Zuid-Holland wordt gevormd door:
G.H.C. Halleen, voorzitter
J.I.P. Buijs, secretaris/penningmeester
C.F. de Heer, alg. bestuurslid zonder stemrecht