Door Stichting Cultuur & Recreatie Zuid-Holland te benaderen en/of de op of via Stichting Cultuur & Recreatie Zuid-Holland aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde disclaimer van Stichting Cultuur & Recreatie Zuid-Holland. Lees deze goed door.

De informatie en Content op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie of Content onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Stichting Cultuur & Recreatie Zuid-Holland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de informatie en Content die via deze website is verkregen, daaronder mede begrepen informatie en content van derden en hyperlinks naar sites van derden en de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten.

Stichting Cultuur & Recreatie Zuid-Holland is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor bijdragen van derden op de website, zoals deelname aan een forum, chat, reacties, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Deze bijdragen geven niet de mening of het beleid van Stichting Cultuur & Recreatie Zuid-Holland weer. Stichting Cultuur & Recreatie Zuid-Holland is te allen tijde gerechtigd deze bijdragen van derden van haar internetsite te verwijderen.

Het aanbieden op deze website van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat de Stichting Cultuur & Recreatie Zuid-Holland de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.

Stichting Cultuur & Recreatie Zuid-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over deze disclaimer kunnen verstuurd worden via het contactformulier.